Бизнес възможности събират млади предприемачи и специалисти на Втория "Biz2Bizi" форум

Целта на събитието е да насърчи иновативното и креативно бизнес мислене, да създаде благоприятна среда за споделяне на успешни бизнес модели, опит и добри практики.

Leave a Reply