Бизнес закуска за промените в Закона за опазване на земеделските земи, 21.06.2010 г.

Програмата включва презентации и дискусии по промените в Закона за опазване на земеделските земи, които са свързани с ВЕИ и инфраструктурни проекти. Основна цел на събитието е обмяна на опит, запознаване с добрите практики в сектора на ВЕИ, възможност представителите на бизнеса да зададат своите въпроси към българските правителствени институции.

Leave a Reply