BUSINESS WOMAN SOCIETY удостои Саша Безуханова с Почетна Грамота за утвърждаване авторитета на българската делова жена

На 28.06.2012г. Обществото на деловите жени /BUSINESS WOMAN SOCIETY/ удостои Саша Безуханова – ръководител направление „Публична администрация“ на „Хюлет Пакард“ за 63 държави с Почетна грамота за утвърждаване авторитета на българската делова жена. Приз за изключителен принос в съхранението на духовните ценности бе връчен задочно на големия ни поет, драматур и преводач Валери Петров. „Двата приза са част от цялостен проект на Обществото на деловите жени в подкрепа на личности, които с труда и морала си, с постиженията и таланта си, с духовността и поведението си са житейски модел, който нашата организация ще подкрепя и популяризира“, каза в приветствието си към присъстващите Цветелина Узунова –председател на новата дамска организация.

Leave a Reply