Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) представи стратегията си за партньорство с малкия и среден бизнес

Алтернатива за финансиране на проекти за енергийна ефективност при фирми и финансиране на проекти за производство на електроенергия от ВЕИ предложи БАКБ.

Leave a Reply