Българо-италианска бизнес среща търси възможностите за развитие на нисковъглеродната икономика в България

Срещата бе посветена на възможностите за развитие и изграждане на инсталции и съоръжения за възобновяеми енергийни източници, зелена енергия и когенерация в контекстна на прехода към нисковъглеродна икономика в България.

Leave a Reply