Български експерти участват в разработването на Международен стандарт за аутсорсинг индустрията

На 16-17 юни 2011 г. София е домакин на първата работна срещана на международни експерти, на която ще бъдат дефинирани критериите за новия стандарт

Leave a Reply