Български предприемачи се запознаха с успешни бизнес модели за предлагане на продукт с висока стойност

Срещата е част от проект „Иновативни знания без граници“, който предоставя възможности за споделяне на опит между български и словенски предприемачи и ментори.

Leave a Reply