CEED България стартира програмата Top Class Advanced за България

Програмата помага на мениджъри и собственици на малки и средни предприятия да обмислят стратегията на компанията си и да открият своя успешен бизнес модел

Leave a Reply