Централният депозитар е с нов Съвет на директорите

На свое извънредно заседание днес Общото събрание на Централния депозитар избра четирима нови членове на Съвета на директорите.

Leave a Reply