Четвъртата енергийна конференция "Новата енергийна стратегия на България: конкурентност, устойчивост, ефективност" 2010 се провежда днес в София

Енергийната стратегия на България се нуждае от преразглеждане, за да може да отговори на новите възможности и предизвикателства, както и на приоритетите на ЕС по отношение на енергетиката и климата.

Leave a Reply