ЧЕЗ инвестира над 222 млн. лева за последните три години

За три години, от 2008 г. до края на 2010 г., ЧЕЗ е инвестирала над 222 млн. лева, което е средно по 74 млн. лева годишно.

Leave a Reply