Членовете на журито на ПР Приз 2010 подписаха Декларация за обективност и безпристраност

На 8 април 2010 г., в БТА членовете на журито на ПР Приз 2010 подписаха Декларация за обективност и безпристраност.

Leave a Reply