"Цигарена фабрика Пловдив" представя днес новото си име King’s Tobacco

Теми на събитието ще бъдат: "Представяне на "King's Tobacco". Пазарните резултати на фирмата и плановете й. Анализ и очаквани тенденции на пазара на тютюни и тютюневи изделия в България. Обявяване на стратегия на "King's Tobacco" за подпомагане на българските тютюневи производители и развитие на райони с традиционно тютюнопроизводство.

Leave a Reply