Cisco: социалните медии са най-новото поле за изява на хакерите

Годишният доклад по сигурността за 2009 г. на лидера в мрежовите технологии прави детайлен обзор на престъпленията в интернет

Leave a Reply