"Д Банк" влезе в платежната зона Target2

„Д Банк” е сред 16-те български банки в страната, БНБ и системата „Bisera7-Eur”, която от началото на февруари т.г. се присъедини към „Таргет2” (Target2) - трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи до 50 000 евро в реално време.

Leave a Reply