Девети Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ", 16-17.09.2011 г.

На Семинара ще бъдат разгледани важни моменти във връзка с провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, условията за участие в процедурите към кандидатите за изпълнители, актуалните моменти на обжалването на процедурите и практиката на договорите за обществени поръчки.

Leave a Reply