Дискусионен форум: "Доброто образование – шанс по време на криза. Бизнесът и висшето образование." се организира на 23 ноември

БАУРЧР и в. Пари за пета година ще представят как бизнесът класира най-добрите висши училища в страната.

Leave a Reply