Дискусионен форум на тема: "Финансовата грамотност на потребителите" се провежда на 4 декември

Във фокуса на дискусията са следните проблемни области : “Финансовата грамотност - необходимост на 21 век “, “Потребителите – интереси и влияние по време на финансова криза”, “Проучване на нивото на финансова грамотност сред потребителите в България – резултати и анализ”,”Финансова грамотност и финансови консултации (перспективи у нас) “, “Достъп до обучение за повишаване финансовата грамотност на потребителите”, “Магистралата на успеха”.

Leave a Reply