Дискусия на тема "Управление на паричните наличности в условия на криза" се провежда на 27 януари

В дискусията участие ще вземат Мирослав Тончев от Българска стопанска камара, Владислав Панев от Статус Капитал АД, Слав Наков от Кофас България и Иво Дрешков от Майкрософт България.

Leave a Reply