Днес се провежда Практически семинар "Guerrilla Marketing: Интернет маркетингът за твоя успех!"

Маркетинг консултантът Жанет Найденова - единственият “Guerrilla Marketing Certified Coach” в Европа, сертифициран през Интернет, ще покаже на практика най-важните стъпки на Интернет маркетинга за Вашия успех.

Leave a Reply