Днес в София се провежда BalREc – Конференция за инвестиционни проекти и устойчиво развитие

Инвестиционните проекти и устойчивото развитие са акценти на най-авторитетния форум за инвестиции и недвижими имоти в страната – BalREc 2010.

Leave a Reply