Доверието между наематели и наемодатели ключово за инвестиционните продажби

- Добрите наемателите са в основата на запазването на максималната цена на инвестиционния продукт в трудни икономически условия. - Търговските паркове изместват търговските центрове в плановете на инвеститорите поради по-ниската себестойност и по-лесната реализация. - Финансовата оптимизация на наемателите ръководи пазара на офиси.

Leave a Reply