Еднодневен курс "Събитиен мениджмънт", 16.01.2011 г.

Събитийният мениджмънт се превръща в неделима част от цялостната политика на всяка успешна компания. Научете още сега как се прави планиране, организиране, координация, провеждане и оценка на дадено събитие!

Leave a Reply