Endesa ще намали въглеродните си емисии с около 1,3 милиона килограма

05.07.11 г. – HP помогна на Endesa, S.A. да намали значително разходите си за енергия и отделяните въглеродни емисии. През януари 2008 година HP и най-голямото испанско енергийно дружество Endesa сключиха петгодишен договор за аутсорсинг на печатни услуги (MPS). Той има за цел да оптимизира разходите за печат и да намали вредното влияние върху околната среда на Endesa чрез по-ефективното управление на устройствата за печат.

Leave a Reply