EventBox.bg е новият интернет портал за бизнес събития

В него ще намерите точна и актуална информация за събития от сферата на бизнеса, държавното управление и политика, както и най-добрите места за провеждане и събитийни партньори.

Leave a Reply