EventBox.bg: Седмичен бюлетин на бизнес събитията в България, 8.04-17.04.2011 г.

Информация за всички събития може да намерите на: http://www.eventbox.bg/newsletter/08Apr2011.html

Leave a Reply