Евро-Ток България се обявява срещу ГМО храните на пресконференция днес

Общото становище на над 4000 професионални готвачи Евро-Ток от 19 страни членки е за стриктна забрана за отглеждане на генетично модифицирани култури, тъй като те променят автентичния вкус и качество на продуктите. Излагат потребителите на непрогнозиран риск, застрашават тяхното здраве и представляват заплаха биоразнообразието.

Leave a Reply