ЕВРОКОДОВЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ КАТО УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 2011 ГОДИНА

Световни строителни инженери, учени, проектанти и строители се събраха във Варна да дискутират приложението на еврокодовете в проектирането и строителството на сгради и съоръжения

Leave a Reply