Филипс обявява резултатите от проучване на общественото мнение за условията и качеството на живот в българските градове

Според българите най-важните показатели за един добре устроен град са обществен транспорт, повече възможности за работа, сигурност и безопасност.

Leave a Reply