Фискални устройства с връзка към НАП

Темата за фискалните устройства с дистанционна връзка към НАП е широко дискутирана. Въпреки това информацията за технологията на работа, периодичните отчети и свързаността е оскъдна и е достъпна само за технически специалисти. В настоящия материал ще се опитаме популярно и кратко да опишем основните моменти на работа на системата и фискалните устройства.

Leave a Reply