Фондът LAUNCHub избра първите 9 екипа които ще получат по 30 000 евро финансиране

Срещу инвестицията фондът ще придобие дялове в тях

Leave a Reply