Форум My.Success.bg in Education представя пред студентите възможностите за професионална реализация в България

Форумът, който ще се проведе на 23 февруари, ще запознае бъдещите специалисти с успешни млади мениджъри

Leave a Reply