Форум на тема: "Предизвикателствата пред бизнеса за 2010" се организира на 3 февруари

На този форум ще имате възможност да научите какви са последните тенденции в областта на мениджмънта, маркетинга, мърчандайзинга и обучението на персонал. Ще чуете проблемите и перспективите, които ви очакват през 2010 и ще ви бъдат представени решения от водещи професионалисти.

Leave a Reply