Форум за устойчиво енергийно развитие се проведе в Бургас

Това е второ поредно представяне на Общините от Югоизточен регион в рамките на най-голямото събитие в Европа, чиито акцент тази година е поставен върху ролята на местните власти в борбата с изменението на климата.

Leave a Reply