Годишна дарителска конференция на БДФ ще се проведе на 11 декември

Темата, върху която ще се фокусира конференцията тази година,е "Партньорства за по-ефективно дарителство". Различните й аспекти ще бъдат свързани с взаимоотношенията между гражданските организации, бизнеса, институциите и медиите и възможностите за равностойно партньорство между тях в името на по-добри благотворителни практики в България.

Leave a Reply