Годишна дарителска конференция се провежда на 11 декември с фокус "Партньорства за по-ефективно дарителство"

Основният й аспект ще е свързан с взаимоотношенията между гражданските организации и бизнеса и възможностите за равностойно партньорство между тях в името на по-добри благотворителни практики в България. Организатори са Български дарителски форум и Клуб на корпоративния дарител.

Leave a Reply