ГРАНД ПРИ ЗА БУРГАС 63 БАРЕЛ ОТ ВИНАРИЯ 2012

Черноморско Злато, Поморие представи в конкурсите на Винария 2012 най-много отличени напитки и получи Бъчвата на Националната Лозаро-Винарска Камара.

Leave a Reply