Grow Challenge 2011

Grow Challenge 2011 е най-голямото състезание в България базирано на колективно действие и публично финансиране.

Leave a Reply