Гъвкавостта на CRM решенията и улесненият достъп на информация са ключови фактори при управлението на взаимоотношенията с клиентите

Компаниите не трябва да пренебрегват и значението на „новите медии“ и възможностите, които предлагат техните инструменти

Leave a Reply