HP представи 10 иновации, които променят начина по които хората отпечатват и споделят съдържание

28.09.2010 г. – НР представи няколко нововъведения в своето портфолио за решения за печат. В тях се включват 10 технологии, които се предлагат за първи път в индустрията и ще променят начина, по който клиентите взаимодействат с дигиталното съдържание.

Leave a Reply