"ХРАНА ОТ КЛАСА" влиза в диалог с потребителите и с корпоративен блог

"ХРАНА ОТ КЛАСА" е не само бранд, на който хората могат да имат доверие по отношение на качествената и безопасна храна. Тя е и социален инструмент, чрез който те могат да виждат послания и да споделят своите гледни точки, идеи, коментари.

Leave a Reply