Хвани я (промоцията), ако можеш

Промоцията трябва да е подсигурена с обучен персонал, а не да се залага на импровизации.

Leave a Reply