IDC Business Intelligence Roadshow 2009 Международна конференция за системи за бизнес анализ се провежда на 17 септември

В неблагоприятна икономическа ситуация, с понижено търсене и ограничен достъп до кредит често компаниите преразглеждат или отлагат за неопределено време по-значителни ИТ проекти. Системите за бизнес анализи (Business Intelligence) обаче могат да се окажат ключови за вземането на правилни решения и за запазването на жизнеспособността на организацията, дори за постигане на конкурентно предимство.

Leave a Reply