IDC определи НР за лидер на пазара на аутсорсинг на печатни услуги

Предложенията на НР за аутсорсинг на печатни услуги (MPS), продължават да се развиват и да утвърждават лидерската пазарна позиция на компанията. НР Managed Print Services (MPS) променят бизнес процесите в организацията, като оптимизират печатната инфраструктура, увеличават ефективността при управлението на цялата среда на печат и документооборотa.

Leave a Reply