IDG България организира на 28 януари Дискусионна среща, посветена на зелените технологии и виртуализацията

Правилното и навременно поставяне на приоритетите, особено в сферата на ИТ разходите и оптимизацията с оглед на бизнес нуждите, държи съществен дял в успешността на всяка организация.

Leave a Reply