Индия събужда стените ни, а балет RADJUNIKA сетивата!

Индийската художничка Anuradha Thakur, както и едни от най-добрите наши художници, ще представят духа на Индия в CCS, на фона на вълшебните танци на балет RADJUNIKA.

Leave a Reply