Институции и имигрантски организации дискутираха реализирането на съвместни проекти с европейско финансиране

Основните предизвикателства пред включването на имигрантските общности в проекти, подпомагащи интеграцията им, са липсата на достатъчно информация, кратките срокове за реализацията им, както и административните изисквания.

Leave a Reply