Институциите остават бунища за забравени хора

Реформата се случва твърде бавно в институциите за възрастни с умствена изостаналост и психични разстройства в България, Румъния и Сърбия - където хроничното занемаряване, отвратителните условия на живот, и употребата на физически имобилизации и високи дози лекарства с цел контрол на поведението, продължават да са рутина.

Leave a Reply