"Интелигентна химия"?

Съществува ли "Интелигентна химия"? - това не е въпрос от конспекта на бъдещите кандидатстуденти във Факултета по химия и фармация. На 7- и април от 11 ч., в театралния салон в Националния дворец на децата в София /бул. „Александър Стамболийски” 191/, пред бъдещите учени с интересни отговори по темата извън учебния материал, изучаван в училище и със забавни химични и физични опити, ще застанат студенти от Факултета по химия и фармация /ФХФ/.

Leave a Reply