Интерактивен семинар на тема: "Разчупване на различията" се организира на 23 февруари от АХА Моменти

Обучващи: Бьорн Екелунд – психолог; основател и ръководител на Human Factors, от самото начало през 1993 г. досега Леа Давчева – обучителка в областта на междукултурните отношения; създава АХА моменти през 2007.

Leave a Reply